Bolyai Utcai Óvoda

1023 Budapest, Bolyai u. 15. | +36-1-326-2059
Desktop

Óvodánk a Rózsadomb gyönyörű zöldövezeti környezetében található. Teraszos megoldású udvaraink tágasak, fajátékokkal, babaházakkal berendezve. Nyáron zuhanyozási, pancsolási lehetôséget nyújt fürdômedencés udvarunk. A két épület közötti KRESZ-udvar jó lehetôséget biztosít kerékpározásra, rollerezésre. 

A hat gyermekcsoportban fôiskolát végzett óvodapedagógusok és szakképzett dajkák gondoskodnak arról, hogy az óvodánkba járó gyermekek teljes személyisége egészségesen, harmonikusan fejlôdjön. Nevelésünk célja az egészséges, harmonikus, sokoldalúan fejlett gyermeki személyiség kibontakoztatása, a környezet és a művészetek iránti nyitott, pozitív viszony alakítása az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. 
Szerencsés földrajzi és természeti környezetünk határozta meg, hogy tevékenységeink keretének a környezet megismerésére irányuló nevelést választottuk. A tanulási tartalmakat - játékba integráltan - e témakör köré csoportosítjuk, kihasználva a játékban rejlô fejlesztô lehetôségeket. Óvodaarculatunk formálása jegyében azon dolgozunk, hogy gyermekeink számára természetessé váljék az egészséges életvitel, a természet szeretete. 
 
Nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi nevelésre, a társas kapcsolatok és az egészséges életmód alakítására, valamint az anyanyelvi nevelésre. Gyermekeinket a fejlesztés során olyan tapasztalatok birtokába juttatjuk, melyek segítik eligazodni környezô világunkban, segítik abban, hogy önálló, kitartó, érdeklôdô, önbizalommal rendelkezô, kreatív, helyesen kommunikáló személyiséggé formálódjanak. Fontosnak tartjuk, hogy iskolába kerülve énjüket képesek legyenek teljesítményeiken keresztül érvényesíteni.  Óvodánkat rendszeresen látogatja gyermekorvos, védônô, logopédus. A szülôk igényeinek megfelelôen - térítés ellenében, középsô csoportos kortól - biztosítunk játékos angol nyelvoktatást, úszásoktatást, zenés tornát gyermektáncot, szolfézst-zeneovit. 
Rendszeresen szervezünk kulturális programokat: színházi, bábszínházi elôadásokat, zenés műsorokat. Szokásos napi munkánk mellett szentelünk idôt a közös kikapcsolódásra, együtt ünnepelünk, kirándulunk. Beszélgetô délutánokon, fogadóórákon, nyílt napokon, ünnepélyek alkalmával tájékoztatjuk a szülôket óvodai munkánkról és a gyermekek fejlettségi szintjérôl. Kölcsönös bizalommal, diszkrécióval és a segítés szándékával igyekszünk a szülôket megnyerni a gyermekek fejlesztése érdekében összehangolt nevelôi tevékenységre. Intézményünk a szülôk felé nyitott, bármikor betekinthetnek mindennapi életünkbe. 
 

II. kerületi óvodai körzethatárok

Kapcsolat:

Telefon:+36-1-326-2059
Email:ovoda.bolyai@ecom.hu
A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil
Mobil

Az ittlakunk.hu oldalain megjelenő információk, adatok tájékoztató jellegűek. Az esetleges hibákért, hiányosságokért az oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget.